SIA DAKC piedāvātie pakalpojumi


  • Alokatoru, termoregulatoru, ūdens skaitītāju montāža UN apkalpošana
  • Aprēķinu veikšana pēc alokatoru un radio nolasāmo ūdens skaitītāju rādījumiem;
  • Visa veida santehniskie un elektriskie remontdarbi;
  • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju termogrāfiskie mērījumi (energoefetivitātes noteikšanai);
  • Pakalpojumu sniedzēju maksājumu uzdevumu izdruka un piegāde klientam slēgtās aploksnēs.