Realizētie projekti


Esam piedalījušies trijās ēku renovācijās, visās palīdzot uzlabot energoefektivitāti uzstādot alokatorus. Pirms renovācijām veicām ēku termogrāfisko apskati.
Pilnībā renovēta ēka Jelgavā, 4. līnijā 1. Ēkas renovācija tika uzsākta 2007. gada oktobrī un pabeigta 2008. gada janvārī. Renovācijas tika veikta pilotprojekta ietvaros, sadarbībā ar Vāciju.

SIA DAKC veica termogrāfiskos mērījumus un uzstādīja alokatorus uz katra no radiatora.

Pilnībā renovēta ēka Jelgavā, K. Helmaņa ielā 3. Helmaņa ielas 3. ēka ir 104. sērija. Šādas sērijas ēkas Jelgavā ir vairāk kā 40. Renovācija uzsākta 2009. gada jūlija mēnesī un pabeigta 2010. gada janvārī. Renovācijas darbi tika veikti ar Vācijas Vides ministrijas atbalstu, kas sedz 40% no kopējām būvniecības darbu izmaksām.

SIA DAKC veica termogrāfiskos mērījumus un uzstādīja alokatorus uz katra no radiatora.

Pilnībā renovēta ēka Raiņa ielā 3, Jelgavā. Tā ir 103.sērijas 90 dzīvokļu ēka. Renovācijas darbi tika uzsākti 2010.gada septembrī un pabeigti 2011.gada janvārī. Veikto būvdarbu pamatā tika izmantotas Vācu būvspeciālistu pieredzes vadlīnijas. Tā ir pirmā māja Jelgavā, kas renovēta izmantojot ERAF līdzekļus.

SIA DAKC veica termogrāfiskos mērījumus un uzstādīja alokatorus uz katra no radiatora.