Par mums


SIA “DAKC” ir dibināta 2002.gada 8.aprīlī. Sākotnēji uzņēmums nodarbojās ar liela apjoma datu masīvu apstrādi, datu apkopošanu, pārdali, specifisku lietotājprogrammu un apmācības programmu izstrādi, elektronisku shēmu izstrādi.
Laika gaitā, mainoties tirgus pieprasījumam, esam papildinājuši savus darbības virzienus.
2006.g. sākumā esam iegādājušies automātisko aplokšņu pakošanas iekārtu un 2006.gada beigās infrasarkano staru kameru ēku termonoturības noteikšanai un termoaudita veikšanai.
Kopš 2008.gada nodarbojamies ar siltumenerģijas propocionalitātes noteicēju (alokatoru) uzstādīšanu, apkalpošanu un aprēķinu veikšanu. Strādājam ar jaunākās paaudzes firmas “Techem” iekārtām pēc elastīgas aprēķinu metodikas un nodrošinot datu elektronisku iesniegšanu sadarbības partneriem.

SIA “DAKC” kopš 2009.gada ir Techem oficiālais sadarbības partneris Latvijā.