Jautājumi un atbildes


Kādas ir alokatoru uzstādīšanas un nolasīšanas izmaksas?

Viena alokatora uzstādīšana un dzīvoklī esošā sildķermeņa maksā 35€ (+PVN). Viena alokatora nolasīšanas un aprēķināšanas izmaksas ir 0.70€ (+PVN).

Kādas firmas ražotus alokatorus Jūs izmantojat?

Mēs izmantojam Techem ražotos alokatorus un to produkciju.

Kāpēc tieši Techem?

Tā ir kompānija, kas strauji attīstās, nepārtraukti piedāvājot jaunus tehniskos un programmu risinājumus. Izmantotās iekārtas ir jaunākās paaudzes un droši kalpo vairāk kā 20 valstīs. Techem ir neapstrīdams līderis Vācijā, līderis radio tehnoloģiju jomā un apkalpo vairāk kā 40 miljonus iekārtu.

Kas ir alokators, kādu funkciju tas veic?

Individuālais siltuma sadalītājs aprēķina uz dzīvojamo platību attiecināto siltuma patēriņa daļu no kopējā mājas siltumenerģijas patēriņa. Alokatoru iespējams uzstādīt pilnīgi visiem radiatoru veidiem – gan jauniem, gan veciem: konvektoriem, čuguna radiatoriem, tērauda plākšņu konvektoriem un citiem. Siltuma sadalītājus individuāli ieprogrammē katram sildķermeņa tipam, tas ir, ņemot vērā izmērus un attiecīgi paredzēto siltuma jaudu. Individuālie siltuma sadalītāji atrodas katrs uz sava radiatora, bet kopā vienā ēkā tie strādā vienotā sistēmā. Ikmēneša rēķinā parādās patērēto vienību skaits, pēc kura arī tiek sastādīts katra dzīvokļa siltumenerģijas rēķins. Tā kā ēkā ir kāpņu telpa un siltums tiek zaudēts arī tā pievadīšanas ceļā (siltuma zudumi stāvvados, maģistrālēs u. tml.), maksa par siltumu sastāv no divām daļām – pastāvīgās (pēc dzīvojamās platības) un mainīgās (pēc alokatoru rādījumiem). Praksē dzīvokļu īpāšnieki kopapulcē nolemj, kā dalīt šīs daļas, taču DAKC pieredze liecina, ka ieteicamā, pārbaudītā summas sadalīšanas proporcija ir 30 pret 70. Tas nozīmē, ka 30% no summas iedzīvotāji maksā kā pastāvīgo daļu pēc dzīvokļa kvadrātmetriem, kas ietver iepriekš aprakstītos kopējos siltuma zudumus, savukārt 70% veido alokatoru rādījums, kas atkarīgs no reāli patērētā siltumenerģijas daudzuma un vēlamā komforta līmeņa.

Ko darīt, ja atsevišķi dzīvokļu īpašnieki nevēlās uzstādīt alokatorus?

Mūsu izstrādātā metodika ļauj veikt aprēķinus arī šādā gadījumā.

Vai vispār atmaksājas tērēt naudu par alokatoru un tā uzstādīšanu, ja beigās ietaupījums, ja vispār tāds būs, sanāks vien pāris centu? Vai tiešām, dzīvoklī uzstādot šo ierīci, par siltumu sanāk maksāt mazāk?

Alokators jeb siltummaksas sadalītājs ir elektroniska iekārta, kas ļauj individuāli uzskaitīt siltumenerģijas patēriņu. Taču, lai rezultāts būtu optimāls un cilvēks pats arī varētu ietekmēt siltumpatēriņu savā dzīvoklī, svarīgi ir, lai pie katra radiatora līdz ar alokatoru tiktu uzstādīts arī termoregulators, ar kura palīdzību iespējams regulēt siltuma intensitāti telpās. Alokators neizmaina ne sildķermeņa siltumatdevi ne dzīvokļa siltumnoturību. Tas ļauj ekonomēt, cik pats cilvēks vēlas un maksāt par reāli patērēto.

Mans dzīvoklis atrodas pirmajā stāva, dzīvoklī ir ļoti zema temperatūra. Kāda jēga mums uzstādīt siltuma sadalītājus?

Alokatora uzstādīšana siltāku dzīvokli nepadarīs, taču radīsies iespēja maksāt proporcionāli patērētajam siltumam. Līdz sadalītāju uzstādīšanai visi iedzīvotāji maksāja pēc kopējā mājas siltumskaitītāja rādījuma, sadalot to uz mājas kvadrātmetriem. SIA «DAKC» piedāvā speciāli izstrādātu matemātisku modeli, kas ļauj piemērot koeficientu, lai izlīdzinātu maksājumus. Tas ir svarīgi «aukstajiem» dzīvokļiem pirmajā un pēdējā stāva (zem nesiltinātiem bēniņiem), kā arī stūros, kur dzīvoklim ir divas ārsienas. Vienīgā problēma – lēmums par šādu risinājumu ir jāpieņem mājas kopsapulcē, bet īpašnieki ne vienmēr spēj vienoties.

Mūsu māja nav siltināta, vai ar siltuma sadalītājiem būs iespējams pietiekoši ekonomēt?

Ekonomēt būs iespēja jebkurā gadījumā, jo, pat nenosiltinātai mājai, pēc alokatoru uzstādīšanas siltumenerģijas patēriņš vidēji samazinās par 20%. Tas iespējams tādēļ, ka iedzīvotāji disciplinējas un iemācās saprātīgus temperatūras uzturēšanas ieradumus.

Reti vērojama bezatbildīga rīcība, kad cilvēki vēdinot dzīvoli, atstāj atvērtus logus pat vairākas stundas, lai gan ārā ir sals. Šādas attieksmes dēļ visiem mājas iedzīvotājiem pieaug siltuma rēķini.

Mūsu mājā ir čuguna radiatoru, vai varam izmantot alokatoru aprēķina metodi?

Alokatorus var uzstādīt uz jebkāda tipa sildķermeņiem, ieskaitot dvieļu žāvētājus.

Kā es zināšu, cik siltuma ir patērēts?

Dzīvokļiem, kur tiek veikta individuāla siltuma uzskaite ar alokatoriem, turpmāk, saņemot apkures rēķinu, klāt tiks pievienots siltuma maksas atšifrējums. Tajā būs norādīts alokatora numurs, patērētās siltuma vienības, maksa par vienu siltuma vienību un dzīvokļa kopējā maksa par apkuri.