Alokators (siltummaksas sadalītājs)


alokators alokators jaunam radiatoram alokators vecam radiatoram

Alokators – samazini siltuma izmaksas!

Piedāvājam jaunākās paaudzes divsensoru siltummaksas sadalītājus (alokatorus).
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā dzīvokļos uz sildķermeņiem (radiatoriem) uzstāda siltummaksas sadalītājus (alokatorus). Alokatori fiksē sildķermeņa temperatūru no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam un laiku, kādu sildķermenis ir pavadījis attiecīgajā temperatūrā. Augstāk minētā informācija tiek apstrādāta pēc īpaša algoritma, ņemot vērā arī apkārtējās telpas parametrus un paša sildķermeņa īpatnējās siltumatdeves koeficientu. Uzstādot siltummaksas sadalītājus (alokatorus), tiek fiksēts katra sildķermeņa (radiatora) tips, lielums, uzstādīšanas vieta, u.c. dati, uz kuru pamata ar īpašas TECHEM datubāzes palīdzību (kur apkopota praktiski visa sildķermeņu ražotāju informācija) tiek veikta ierīces programmēšana un iestatīts attiecīgā sildķermeņa siltumatdeves koeficients. Katru apkures sezonu siltummaksas sadalītājs (alokators) savu vienību uzskaiti sāk no jauna, paturot atmiņā katra mēneša uzskaitītās vienības visu apkures sezonu, kā arī iepriekšējās apkures sezonas datus. Katra mēneša uzskaitītās vienības ir iespējams nolasīt divos veidos: nolasot informāciju vizuāli no siltummaksas sadalītāja (alokatora) ekrāna, vai nolasot to ar radioviļņu palīdzību. Informācija ir identiska, nolasot to jebkurā veidā. Ieprogramēt siltummaksas sadalītāju (alokatoru) un nolasīt tā rādījumus ar radioviļņu palīdzību var tikai TECHEM apmācīts personāls ar īpašu aparatūru. Siltummaksas sadalītājs (alokators) neuzskaita fizikālas mērvienības – piemērām: megavatstundas, kalorijas u.c., tādēļ pēc uzskaitītās informācijas nevar uzzināt siltumenerģijas patēriņu naudas izteiksmē. Šī iemesla dēļ arī mēneša (perioda) vidū nav iespējams noteikt, cik siltumenerģijas (naudas vai kilovatu izteiksmē) ir patērēts. Visa uzskaite iegūst fizikālu jēgu tikai mēneša beigās, kad ir apkopoti visu siltummaksas sadalītāju (alokatoru) rādījumi un ir zināms, cik māja patērējusi kopumā. Pēc noteikta aprēķina veikšanas, katrs dzīvokļa īpašnieks saņems rēķinu atbilstoši savam siltumenerģijas patēriņam. Tā iemesla dēļ, ka siltummaksas sadalītājs (alokators) neuzskaita fizikālas mērvienības, tam visa ekspluatācijas laika garumā nav nepieciešama verifikācija.
Proporcionālie siltuma patēriņa sadalītāji (alokatori) reģistrē un pārbauda ar pulksteņa mehānisma precizitāti.
Katrā ierīcēs ir uzstādīts mikrodators. Tas satur datus par radiatora siltumjaudu. Siltuma patēriņa sadalītājs (alokators) katram radiatoram programmējas ar precizitāti līdz 1 vatam. Šie dati kalpo par pamatu rādījumiem un reģistrācijai. Noteiktajā atskaites dienā visi proporcionālie siltuma sadalītāji (alokatori) saglabā datus par patēriņu iekārtas atmiņā un parāda tos kā patēriņu pagājušajam gadam. Vienlaikus uzsāk reģistrēt no nulles tekošio patēriņu.
Ko rāda ierīce?
Trīs funkcionālies dati parādās automātiski ik pēc 4 sekundēm.
alokators aktuālais patēriņš Aktuālais patēriņš
alokators patēriņš par iepriekšējo gadu Patēriņš par iepriekšējo gadu
alokators individuālais numurs Individuālais numurs
Ierīces, kas uzstādītas uz radiatoriem ar programmējamu palaišanas datumu, rāda tikai savu individuālo numuru:
alokators savs numurs
Ja proporcionālā siltuma sadalītāja (alokatora) darba laikā uz displeja parādās kļūdas kodi: C-1, F-1 – NEKAVĒJOTIES jāsazinās ar mājas apsaimniekotāju!
Kādā veidā tiek aprēķināti siltumenerģijas izdevumi mūsu dzīvokļos?
Izdevumi, kas saistīti ar siltumenerģijas patēriņu mājā (aprēķini balstīti uz siltumskaitītāja rādījumiem), sadalās uz patstāvīgajiem izdevumiem, kas sastāda 30%-50% no visiem izdevumiem, un uz mainīgajiem izdevumiem – atlikusī daļa. Patstāvīgie izdevumi sadalās proporcionāli pret platību un satur izdevumus koridoru un kopējās lietošanas telpu (žāvētavas, veļas mazgātavas) apsildei, kā arī izdevumus, kas ir saistīti ar siltummezglu uzturēšanu. Mainīgie izdevumi pilnībā saistīti ar jūsu dzīvokļa patērēto siltumenerģiju.
Apkures izdevumu pareizs sadalījums.
Tātad, izdevumu aprēķins par apkuri uz sadalītāju (alokatoru) rādījumu pamatu vienmēr tiks veikts pēc principa – katrs maksā par sevi. Dzīvokļiem, kas atrodas neizdevīgākā pozīcijā, skatoties no siltuma komforta, piemēram, dzīvokļi pirmajā stāvā, augšējie dzīvokļi, var pielietot reducētos koeficientus. Tie koriģē siltuma komforta starpību visos dzīvokļos mājā.
Ekonomiju un siltuma komfortu dzīvoklī var nodrošināt termostata ventilis.
Termostata ventilis ļauj regulēt temperatūru telpā 9-26 C diapazonā. Termostata diapazons apmēram atbilst temperatūrai telpā (temperatūru regulē, vadoties pēc istabas termometra rādījuma nevis pārbaudot radiatora temperatūru). Instalācija, elektriskās ierīces, cepeškrāsnis, plītis un cilvēki telpā izdala siltumu, kuru var izmantot dzīvoklī. Labas kvalitātes termostati pilnībā izmanto šo siltumu, samazinot apkures izmaksas. Termostati – tās ir lieliskas ierīces, lai saprātīgi un ekonomiski izmantotu siltumenerģiju.
Kur izmanto apkures izdevumu sadalītājus?
Proporcionālos siltuma sadalītājus (alokatorus) Eiropā jau izmanto vairāk kā 50 gadus. Sākotnēji izmantoja tikai šķidruma (slapjā tipa) sadalītājus. Šodien daudzos gadījumos arī elektroniskos. Techem kā tirgus līdzeris apkalpo 37 miljonus ierīču. Elektroniskās ierīces intensīvi pilnveidojas un drīzumā pilnībā iekaros vietu siltumenerģijas izdevumu reģistrēšanā. Izmantot siltuma sadalītājus (alokatorus) siltumenerģijas patēriņu uzskaitē ir pats efektīvākais un pats lētākais veids ko izmanto Eiropā. Alokatori palīdz lietotājam saprātīgi izmantot siltumenerģiju, novērš siltumenerģijas izšķērdēšanu un veicina pienācīgu cieņu pret apkārtējo vidi.